Data management gaat niet over data en niet over management

Overheden merken steeds meer dat de invloed van gegevens op de prestaties van hun organisatie flink is toegenomen. In reactie daarop raakt het inrichten van data management in de mode. Vaak blijft dat helaas beperkt tot een activiteit die zich richt op het beheersen van de bestaande gegevenssets en -stromen. Om de kansen van data te pakken en risico’s in de klauwen te houden, moet data management worden bevrijd uit de klem van techneuten en middenmanagement.

Vergeet ICT, denk data

Meer dan een decennium lang zijn er verwoede pogingen gedaan om informatievoorziening op de bestuurstafel te krijgen. Nu het langzamerhand een vast punt op de agenda is geworden, blijkt echter dat de discussie wordt gedomineerd door de verkeerde onderwerpen.

Zonder standaarden geen vrijheid

In de nieuwe Wmo krijgen gemeenten te maken met veel nieuwe cliënten, de verantwoordelijkheid voor veel geld en nieuwe contracten met bekende Wmo-aanbieders en nieuwe toetreders. Dat brengt een forse uitdaging met zich mee rond het inrichten van de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders. Hoe zorg je ervoor dat cliënten snel een maatwerkvoorziening krijgen? Hoe ga je om met de stroom van declaraties en statusupdates? En dat alles tegen aanvaardbare kosten en met een zorgvuldige omgang met gevoelige gegevens?

Om de transitie van de AWBZ naar Wmo te ondersteunen zijn standaarden ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders: de iWmo-berichten. De specificaties en allerlei vormen van ondersteuning zijn beschikbaar. Nu is het zaak dat gemeenten in gesprek gaan met aanbieders en softwareleveranciers om de berichten tijdig en goed te gaan gebruiken.

Spookburgers bestaan

Deze blog is verschenen bij PBLQ Zenc. “UWV krijgt meer tijd voor uitzoeken spookburgers”, kopt Binnenlands Bestuur op de valreep van het jaar. Spookburgers, wat waren dat ook alweer? In normaal Nederlands zou ik denken dat het gaat om burgers die niet bestaan, maar in wiens aanwezigheid iemand tegen beter weten in gelooft. Een interessante […]